Blog - Laatste Nieuws

Bijzondere momenten

Heb je dat ook wel eens, dat je denkt “Hé, volgens mij ben ik getuige geweest van iets bijzonders…”?

Op vrijdag 1 januari was ik aanwezig bij de startviering van het Oecumenisch Klooster Nieuw Sion in Diepenveen, achter Deventer. In de weken daarvoor was in de pers het nieuws bekend gemaakt dat de broeders Cisterciënzers na 125 jaar biddende aanwezigheid hun Abdij Sion hebben verkocht aan een initiatiefgroep onder de naam ‘Nieuw Sion’. Het einde van een tijdperk, maar in meerdere opzichten ook een nieuw begin. Allereerst omdat de broeders naar Schiermonnikoog zijn vertrokken om daar een nieuw klooster te stichten. En omdat de abdij die zij achterlaten een nieuw en oecumenisch ‘klooster’ zal worden waarin de spiritualiteit van de broeders levend zal blijven.

Dat Nieuw Sion in de startblokken staat werd duidelijk op de middag van 1 januari. “Laten we beginnen met een viering!” dachten de initiatiefnemers en ze nodigden 100 betrokkenen uit die ook allemaal kwamen. Eerst was er een rondleiding door het enorme complex. Mooi om plekken te kunnen bezoeken waar tot voor kort alleen de monniken kwamen. Bijgaande foto is van de voormalige privékapel van de abt. Op andere plaatsen was te zien dat de broeders van het ene op het andere moment hun werk hadden onderbroken en waren vertrokken. De kalender met daarop de verhuisdatum aangekruist hing nog in de refter.

En daarna was er een viering. De eerste van Nieuw Sion. De abdijkerk zat onverwacht vol met mensen die graag bij de start van Nieuw Sion aanwezig wilden zijn. Het licht dat de abt bij zijn vertrek in de vorm van een brandende kaars had overgedragen aan de mensen van Nieuw Sion was aanwezig in de viering. Een prachtig symbool van overdracht én continuiteit.

Na afloop had ik dat gevoel: “Hé, volgens mij ben ik getuige geweest van iets bijzonders…”?

Soms heb ik dat gevoel ook wel eens voorafgaand aan een gebeurtenis, een gevoel van verwachting dat er iets bijzonders gaat gebeuren of aan het gebeuren is. Dat er een moment van ontdekking, van ontsluiting voor de deur staat. Dat gevoel heb ik bij de inspiratiedag ‘Monastiek Anders Missionair’ die op 18 februari in Zwolle wordt gehouden (www.monastiekandersmissionair.nl). De meeste mensen weten dat vele kloosters hun deuren sluiten omdat de broeders en zusters te oud worden en de gemeenschap niet meer verder kan. Dat er zulke nieuwe initiatieven bestaan als Nieuw Sion (en andere) is minder bekend. De inspiratiedag gaat daarover. Spannend, en nieuw.

Hoewel, nieuw? Dietrich Bonhoeffer zei driekwart eeuw geleden al:  “Het herstel van de kerk moet zeker komen van een nieuw soort monnikendom, dat met het oude slechts overeenkomt in zijn onvoorwaardelijkheid van een leven volgens de bergrede in navolging Van Christus. Ik denk dat het tijd is hiervoor mensen bijeen te brengen.” (Dietrich Bonhoeffer, Leven met elkander).

En toch houd ik dat gevoel…

Ben Lamoree

Share Button