Blog - Laatste Nieuws

Handboek voor gebed

Binnenkort verschijnt het ‘Handboek voor gebed’. Alles over het gebed in één boek: informatie, bezinning en een uitnodiging om je gebedsleven te vernieuwen. Van de Joodse traditie tot christelijke oecumene, van (modern) klooster tot bedrijf, van oude en vertrouwde vormen tot creatief gebed, van de tijd van de Bijbel tot de eenentwintigste eeuw…

Het Handboek staat onder redactie van Jan Minderhoud, theoloog, actief in de gebedsbeweging en betrokken bij het pastoraat voor bevrijding en genezing. Aan dit boek is meegewerkt door twee medewerkers van De Spil: Marianne Groen, die een hoofdstuk schreef over het ‘meditatief gebed’, en Egbert van der Stouw, die een bijdrage leverde over het ‘getijdengebed 2.0’.

Het gebed is de adem van de kerk en van de wandel met God. Het is daarom een heel belangrijk onderwerp. Met dit boek kun je ontdekken hoe veelzijdig het gebed is. Het behandelt bijvoorbeeld het persoonlijke gebed, het samen bidden in en buiten de kerk, het bidden vanuit de Bijbel, het bidden met kinderen, hoe jongeren bidden, meditatief gebed, gebed in ministry, vasten en verootmoediging, etc. Door dit boek zul je het gebed nog meer waarderen en kun je leren van anderen. Ook kan het je inspireren je eigen gebedsleven te vernieuwen.

Uitgeverij: Boekencentrum
ISBN 978 90 239 2865 2

Share Button