Blog - Laatste Nieuws

Inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’

Wat kan de kerk van het klooster leren? In een tijd, waarin bestaande kerkvormen onder druk staan? In een tijd die tegelijkertijd uitdaagt om als discipelen van Jezus Christus in daden en woorden gestalte te geven aan de boodschap van het koninkrijk van God?

De inspiratiedag ‘Monastiek: anders missionair!?’ gaat in op deze vragen. Deze dag is er voor iedereen in de kerk – predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, pioniers en andere geïnteresseerden – die de betekenis van de monastieke traditie en levenswijze voor kerk en samenleving wil verkennen.

Inleiders op dit thema zijn Nikolaas Sintobin sj, jezuïet en internetpastor en onder andere bekend van het EO-programma ‘Op zoek naar God’, en Roy Searle, baptistenpredikant en één van de stichters van de Northumbria Community, een nieuwe monastieke gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zijn er zijn talrijke workshops, onder andere rond thema’s als retraite (verzorgd door De Spil en Nijkleaster), getijdengebed, lectio divina, (post)moderne devotie en christelijke leefgemeenschappen.

De inspiratiedag vindt plaats op donderdag 18 februari 2016 in het Dominicanenklooster en in de Plantagekerk in Zwolle. Zie voor meer informatie en aanmelding voor deze dag: www.monastiekandersmissionair.nl

Deze inspiratiedag wordt georganiseerd door een interkerkelijke initiatiefgroep en ondersteund door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, Missionaire Gemeente Ontwikkeling van de Unie van Baptistengemeenten, de Theologische Universiteit Kampen/PEP, het Gronings Theologisch Studentendispuut Bonifatius en Missionair Werk en Kerkgroei/pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland.

Share Button