Blog - Laatste Nieuws

Retraitecentrum De Spil op zoek naar nieuw onderkomen

Aanleiding

Retraitecentrum De Spil is op zoek naar nieuwe huisvesting. Het huidige onderkomen, Het Koetshuis van de Emmauüspriorij in Maarssen krijgt per 1 januari 2020 een andere bestemming. Nadat de zusters Kannunikessen van het Heilig Graf het klooster verlieten in september 2017 kwam er een einde aan de samenwerking met hen. We maken vanaf 2013 gebruik van Het Koetshuis. De huidige eigenaar [Meijer-Bergman BV] heeft nieuwe plannen voor het pand. De stichting is daarom op zoek naar een nieuwe plek om het werk te kunnen voortzetten en zo mogelijk uitbreiden.  

Het werk van De Spil floreert. In 1995 begonnen we heel klein in Giessenburg in de Alblasserwaard. In 2018 waren er meer dan 380 gasten die een retraiteperiode van enkele dagen bij ons meemaakten. Er waren 1100 overnachtingen in het Koetshuis. 

Over De Spil

De Spil is een onafhankelijke stichting met een Christo-centrische grondslag. Het is ons doel om mensen een plek te bieden waar zij rust kunnen vinden in een omgeving die hen uitnodigt God te zoeken en zich op Hem te richten. Het hart van elke retraite zijn de getijdengebeden in de kleine kapel. Ochtend-, middag- en avondgebed geven structuur aan elke dag. Daarnaast is er de huiskamer waar samen wordt gegeten, gesproken, gelachen en gehuild, en af en toe een glas gedronken. De Spil is een plek tussen herberg en klooster. Een plek van ruimte en van gastvrijheid.

Het werk van De Spil wordt gedragen door een grote groep vrijwilligers: retraitebegeleiders, gastheren en gastvrouwen, administrateurs, coördinatoren en bestuurders. Vrijwilligers bij De Spil zijn vrijwel zonder uitzondering ooit zelf diep geraakt tijdens een retraite in De Spil en geven hun tijd en talenten om datgene wat ze zelf hebben ontvangen ook voor anderen mogelijk te maken.

In Maarssen werkten we nauw samen met de zusters van de Emmaüspriorij en met de Raad van Kerken.

Meer informatie over De Spil: www.retraitecentrum.nl. Naast het retraiteprogramma vindt u er ook het jaarverslag.

Wat voor onderkomen zoeken wij?

 • Minimaal 15 slaapplaatsen voor gasten, bij voorkeur eenpersoonskamers (of met enkele tweepersoonskamers). De kamers hoeven niet groot te zijn; ensuite douche/toilet is niet noodzakelijk. Wastafel op de kamer is wenselijk.
 • Voldoende gezamenlijke sanitaire voorzieningen.
 • Een grote huiskamer met ruimte voor een zithoek en zitjes, een grote eettafel, een kleine bibliotheek en een schrijfplek.
 • Een ruime keuken waar voor minimaal 20 mensen kan worden gekookt.
 • Essentieel is een kapel. Dit hoeft geen ruimte te zijn die nu als zodanig wordt gebruikt, dat mag wel natuurlijk. De kapel mag ook buiten het pand gelegen zijn, bijvoorbeeld in de tuin.
 • Een terras, bij voorkeur op het zuiden.
 • Een kantoortje met ruimte voor minimaal twee werkplekken.
 • Een gespreksruimte
 • Een ruimte voor creatieve activiteiten (atelier)
 • Een omgeving waar in stilte en rust een wandeling gemaakt kan worden
 • Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer
 • Goede bereikbaarheid van winkels
 • Parkeerfaciliteiten

Op dit moment zijn al deze functies aanwezig in het Koetshuis in Maarssen op een oppervlak van in totaal 350 m2.

Onze ideeën over uitbreiding

Momenteel bestaat de dragende gemeenschap van vrijwilligers uit mensen die verspreid over het land wonen. Het is al lang de wens de mogelijkheid te hebben dat een kleine gemeenschap bij De Spil zou kunnen wonen.

 • Woonhuizen/ appartementen voor permanente bewoning door mensen uit de Spil gemeenschap die het werk mede helpen dragen
 • Minimaal 5 kamers, bij voorkeur enigszins afgescheiden van de gastenkamers, voor tijdelijke bewoning

De hoeveelheid m2 die hiervoor nodig is, is moeilijk te schatten en afhankelijk van wat de beschikbare bebouwing te bieden heeft.

De vraag naar retraites in De Spil is groot en neemt toe. Veel retraites zijn lang van tevoren volgeboekt. We zien daarom groeimogelijkheden naar bijvoorbeeld 20 kamers; essentieel is hierbij voor ons dat de intieme, huiselijke sfeer gehandhaafd kan blijven. We zijn een plek tussen herberg en klooster, geen conferentiecentrum. Stilte, rust en ruimte zijn essentiële elementen in het Spil- concept.

Indien bewoning mogelijk is en het werk blijft groeien is het werken met meerdere groepen wellicht een haalbaar toekomstperspectief. Het maximum is dan 30 kamers, 2 huiskamers en alle bijbehorende voorzieningen.

Samenwerking

Wij staan open voor de mogelijkheid om naast een andere (woon/geloofs) gemeenschap te werken en te leven op een locatie of in een pand dat voor hen te groot is geworden. In Maarssen is dit reeds het geval. Daarbij is het belangrijk dat het retraitecentrum een eigen, onafhankelijke opgang/toegang heeft waar de identiteit van De Spil al tot uitdrukking kan worden gebracht.

Wat wij te bieden hebben

Wij menen op een toegankelijke manier toegang te bieden tot Christelijke spiritualiteit. Een locatie die dat eveneens tot doel heeft, kunnen wij continuïteit bieden. We hebben een groeiend aantal gasten, een goed lopende organisatie, gedreven gepassioneerde vrijwilligers en door het hele land zijn groepen die zich verbonden weten met De Spil.

De Spil is een open, stabiele en groeiende gemeenschap, gericht op samenwerking, onderdeel van een groter netwerk en met een gewortelde spiritualiteit 25 jaar ervaring. Wij zijn toe aan een volgende stap en spreken daarover graag met u verder.

Namens alle medewerkers van De Spil,

Bestuur en coördinatieteam

Februari 2019

================================================================

Het zoekprofiel;

Samenvattend zoeken we dus een verblijfsaccommodatie met 15 à 20 slaapplaatsen, een gemeenschappelijke woonkamer en kapel, met mogelijkheid voor gedeeltelijke permanente bewoning.

Dat kan bijvoorbeeld een voormalig klooster zijn, maar ook een woon/zorgboerderij, een voormalig hotel, trainingscentrum of pastorie. (koop of huur)
De regio waarin we primair zoeken is de Randstad, ongeveer begrensd door de lijn Amersfoort, Tiel en Dordrecht.

Wij waarderen het als u met ons wilt meezoeken.
Suggesties zijn welkom bij de voorzitter van het bestuur;
Gerard Kerkhof.

gerard@retraitecentrum.nl

tel. 06-21807563

================================================================

Share Button