Mijn naam is Carla Schoonenberg-Lems (geb. 1966). Ik ben vanaf 2008 predikant van de Uniekerk in ’s-Gravenzande. Sinds 2012 schrijf ik mee aan de vieringen en ik stel het lezingenrooster samen. Het schrijven van de vieringen ervaar ik als een meditatief proces en ik hoop dat de mensen die de vieringen meebeleven daar iets van kunnen ervaren. Ons team is gevarieerd en wij vullen elkaar wat spiritualiteit betreft goed aan. Voor mij is het geloof: onvoorwaardelijk vertrouwen in de Eeuwige die steeds de mens op het oog heeft. Deze liefde van Godswege geeft diepte, zin en betekenis aan dit leven.

Share Button