Blog

Op pelgrimage naar de Spil

29 december 2021

Met mijn vrouw bezocht ik een themaweekend over Keltische spiritualiteit. Met dank aan mijn werkgever, die wil dat zijn werknemers werken aan hun  ‘vitaliteit’.  Een inspirerende ervaring in een kleine, veilige groep. Het weekend was als een Keltische quilt: een mooi geweven patroon van stil worden, vieren, verdiepen, samen delen, lezen, lekker en gezond eten, wandelen en fietsen in de mooie omgeving.

Een hoogtepunt was een oefening in het schrijven van eenvoudige gebeden in lijn met de Keltische spiritualiteit. Dat maakte best veel los bij sommige deelnemers. Ik dacht: zo’n weekend bij De Spil is eigenlijk een pelgrimage. Je gaat op pad en laat thuis alles achter. Je stapt een nieuwe wereld in met nieuwe indrukken en ervaringen. Samen maak je een reis door de rijke geschiedenis van de christelijke kerk en onderweg ontmoet je nieuwe mensen en God op nieuwe manieren. En later denk je er met dankbaarheid aan terug.
Voor een waardevolle pelgrimage hoef je dus niet naar Santiago. Je kunt gewoon naar Maarssen!

Heer,
dank U voor de vogels die mij leren
om onbezorgd te leven;
dank U voor de bloemen en hun voorbeeld
van kwetsbaar leven;
dank U voor de bomen die hun armen
opheffen naar het licht.
Drie-enige God, dank U voor uw schepping
die uw grootheid weerspiegelt.

Bert Roor

x

Donation

Test