De Spil in je kerk

We werken graag samen met lokale kerken in heel Nederland. Wij zien daarin de volgende mogelijkheden:

Collecte

Wil je als kerkelijke gemeente een collecte houden voor het werk van De Spil? Dat stellen wij bijzonder op prijs. Steun en betrokkenheid vanuit kerken zijn onmisbaar voor onze organisatie. Je kunt de collecte bij de gemeenteleden onder de aandacht brengen met behulp van de daarvoor ontwikkelde materialen, zoals een collecteafkondiging in het kerkblad of het uitdelen van de retraiteagenda (kan ook digitaal).

Kerkblad

Plaats een collecteafkondiging in het kerkblad of op de website van je kerkelijke gemeente. Een voorbeeldaankondiging is op verzoek beschikbaar. Je kunt deze aanpassen aan je eigen situatie.

Lezing en of meditatie

Wij kunnen op verzoek de kennismaking met De Spil ondersteunen door een meditatie of viering te verzorgen zoals wij dat in De Spil gebruikelijk zijn. Wanneer je gemeente collecteert voor De Spil geven wij een dergelijke lezing of meditatie op basis van reiskostenvergoeding. Anders vragen wij een reiskostenvergoeding en een sprekers vergoeding van €150 euro.

Je kunt natuurlijk ook een link naar onze website op de site van uw kerkelijke gemeente (laten) plaatsen.

x

Donation

Test