De Stichting

Samenstelling bestuur en coördinatoren

De Spil heeft een bestuur en twee coördinatoren. Deze laatste zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het centrum.

Sinds mei 2021 is de samenstelling als volgt:

Martin Snaterse (bestuur, voorzitter)
Judith Busscher (bestuur, lid)
Berno Bossenbroek (bestuur, penningmeester)
Judith Heijstek (bestuur, secretaris)
Hans Drayer (bestuur, lid)

Maarten Goossensen (coördinator)
Marianne Groen (coördinator)

Bankgegevens:
IBAN: NL93INGB0004380030
tnv penn. St. De Spil Maarssen
BIC: INGBNL2A
RSIN nummer is 803245634

Vlnr: Marianne Groen, Berno Bossenbroek, Judith Heijstek, Judith Busscher, Martin Snaterse, Hans Drayer & Maarten Goossensen

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen:

* ANBI format Fondswervende organisaties

x

Donation

Test