De Stichting

Samenstelling bestuur en coördinatoren

De Spil heeft een bestuur en drie coördinatoren. Deze laatste zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het centrum.

Sinds oktober 2023 is de samenstelling als volgt:

Martin Snaterse (bestuur, voorzitter)
Judith Busscher (bestuur, lid)
Walter van der Veen (bestuur, penningmeester)
Tineke van der Deure (bestuur, secretaris)
Hans Drayer (bestuur, lid)

Maarten Goossensen (coördinator)
Marianne Groen (coördinator)
Gerard Palm (coördinator jongeren)

Bankgegevens:
IBAN: NL93INGB0004380030
tnv penn. St. De Spil Hilversum
BIC: INGBNL2A
RSIN nummer is 803245634

Bestuur en coördinatoren 2020 Vlnr: Marianne Groen, Berno Bossenbroek, Judith Heijstek, Judith Busscher, Martin Snaterse, Hans Drayer & Maarten Goossensen

Standaardformulier publicatieplicht Fondswervende instellingen:

* ANBI format Fondswervende organisaties

x

Donation

Test