Vieringen voor thuis

Ook thuis willen we met elkaar verbonden zijn door ons geloof in God en Jezus Christus. De Spil neemt daarom het initiatief om wekelijks een ‘Viering voor thuis’ te mailen. Je bent van harte uitgenodigd om mee te doen. De vieringen kunnen helpen om met regelmaat stil te vallen en God in je leven te betrekken. De vieringen hebben dezelfde opbouw als het avondgebed in de kapel van De Spil.

Toelichting op de ‘Viering voor thuis’.

Elke viering volgt een vaste liturgie. Het woord liturgie betekent ‘dienst’. Wat we doen hoort dienstbaar te zijn aan ieder die meedoet. De liturgie is dus niet heilig, maar moet toegankelijk zijn voor iedereen. De liturgie bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. De Christuskaars brandt
  2. Openingswoorden
  3. Lied
  4. Bijbellezing
  5. Gebeden
  6. Zegenbede

Het is belangrijk dat je een eigen plek creëert voor het houden van een viering. Een kamertje of een hoekje van de kamer kan daarvoor geschikt zijn. Leg een kussentje op de grond of zet een gebedsbankje neer zodat je kunt knielen. Gebruik verder een kaars, de Bijbel, een kruisje en zo je wilt een icoon (bijvoorbeeld de Christusicoon).

We wensen je thuis veel inspirerende vieringen toe.

Stuur mij wekelijks een viering per mail

x

Donation

Test