Nieuws

Stilte retraite in aanvullend verzekeringspakket

5 december 2020

Dit najaar werden we verrast door een bericht van zorgverzekeraar Prolife met de mededeling dat ze de stilte retraites in 2021 gaan opnemen in het aanvullend verzekeringspakket. Het bemoedigt ons dat we in het 7e jaar van de Spil 2.0 op de locatie Doornburgh gezegend worden door deze externe bevestiging op ons werk.

De heilzame werking van ‘stilte als medicijn voor de ziel’ wordt breder onderkend en we ervaren dit als een zegen op onze gastvrije plek tussen herberg en klooster. Een plaats waar ruimte is voor stilte en de ont-moeting met jezelf (zie ook het online artikel, de kunst van het ontmoeten). De vreugde van de ontmoeting met God is vaak een vrucht van deze tijd maar laat zich niet door ons organiseren. Wij zien uit in dankbaarheid.

x

Donation

Test