Privacybeleid Stichting De Spil

De Spil vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft zij in dit reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens De Spil expliciet om jouw toestemming moet vragen.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van De Spil. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren.

De Spil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je je aanmeldt voor een van de diensten van De Spil vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij waarvan de servers in Europa staan. We zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. We bewaren gegevens van:

  1. Gasten
  2. Donateurs
  3. Vrijwilligers

Welke gegevens bewaart de Spil?
Van mensen die zich als gast bij ons aanmelden kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerk:

Van mensen die zich als donateur aanmelden worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Van mensen die zich als vrijwilliger inzetten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

De Spil bewaart de persoonsgegevens van gasten maximaal twee jaar na het laatste contactmoment. Indien men zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief, de vieringen voor thuis en/of de programmafolder per post, blijven de email gegevens bewaard tot men zich hiervoor afmeld.

Gegevens van donateurs worden maximaal twee jaar nadat het donateurschap wordt opgezegd verwijderd.

Na afloop van de retraite/activiteit ontvangt de gast een uitnodiging tot het invullen van een anoniem evaluatieformulier. De gegevens die hier worden ingevuld worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Voor welk doel gebruikt en bewaart de Spil persoonsgegevens?

Delen persoonsgegevens
De Spil verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten De Spil, tenzij

Inzage in persoonsgegevens
De coördinatoren en de administratief- en financiële medewerkers hebben inzicht in alle persoonsgegevens die de Spil bewaart. Zij zijn tot geheimhouding verplicht. De vrijwilligers hebben alleen inzage in de persoonsgegevens van de gasten voor de specifieke retraite die zij begeleiden en worden door hen niet verder bewaard.

Verantwoordelijke binnen de Spil
De coördinatoren van de Spil zijn verantwoordelijk voor het privacy beleid. Wanneer je wil weten welke gegevens de Spil van jou bewaart of als je wil dat de Spil je gegevens verwijdert kun je contact opnemen met despil@retraitecentrum.nl.

Cookies
De Spil is wettelijk verplicht bezoekers van de website te informeren over coockiegebruik. Onze website maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van web statistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn niet aan een individu te koppelen.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.

Beveiligen
De Spil neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Spil maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via despil@retraitecentrum.nl.

x

Donation

Test