Blog

Onze zorgen, Gods zorg

25 maart 2020

Ik loop De Spil binnen. Het is maart 2020. Vandaag staat het witten van ons kapelletje op het programma. Typisch een klus waar je normaal niet aan toe komt, maar nu alles stil ligt, is er alle tijd voor. Het huis is koud en het is er ijzig stil. Ik merk dat ik een brok in mijn keel krijg. Dit huis is een huis van ontmoeting, van warmte en samen eten. Hoe lang moeten we nog buiten bedrijf blijven?

Terwijl ik het plafond wit, merk ik dat de brok in mijn keel groter wordt. Ik wordt overspoeld met gedachten: “gaat De Spil dit wel redden?, hoe gaat het verder nu alles in de wereld zo is veranderd? en wat nu als ik ziek word?”. Het voelt als een donker gat waar ik langzaam in gezogen word.

Dan is daar opeens die Bijbeltekst in mijn gedachten uit Mattheus 6 ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last’. Deze tekst loopt als een rode draad door mijn leven. Ik ben er talloze keren mee geconfronteerd. En hij heeft me nooit in de steek gelaten. Toen ik in 1998 met Marjolein trouwde, was dit onze trouwtekst. In tijden van zorgen, werkloosheid en onzekerheid is hij altijd ons anker geweest.

Ik vind het zo mooi dat Jezus hier zegt ‘maak je dus geen zorgen’. Geen advies als ‘ik raad je aan om je geen zorgen te maken’, maar een heel krachtig ‘doe het niet’. Geen ruimte voor twijfel hier. Gewoon niet doen. Ook mooi dat onze lasten niet gebagatelliseerd worden. Elke dag heeft lasten, dat wordt niet ontkent of ontkracht. Maar de last van die dag is genoeg.

Als we ons meer zorgen maken dan de dag van vandaag, dan worden we overbezorgd. Dat gaat dan boven onze pet. Jezus zegt het verderop heel nuchter “wie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn leven toevoegen?”.

Met deze tekst wordt eens te meer duidelijk dat van ons gevraagd wordt om in het hier en nu te leven. We krijgen de kracht van God om te dealen met de last van vandaag. We kunnen geen voorschot nemen op de dagen die nog gaan komen. Dan verliezen we dus meer kracht dan we hebben gekregen en plegen we roofbouw op onszelf.

Toen wij trouwden was het thema van de preek “onze zorgen, Gods zorg”. En die belofte geldt voor ons allen. Want als je in dat zelfde hoofdstuk leest hoe God zorgt voor de lelies in het veld en de vogels, dan kun je niet anders concluderen dat wij in Zijn ogen vele malen meer waard zijn.

Dat betekent niet dat we niet ziek zullen worden of dat er geen zorgen zullen zijn. Wel dat Hij zorgt. In het hier en nu leven dus. Door ons te richten op de zorgen van vandaag. Gedachten die doorslaan in zorgen, maken we, zoals Paulus zo mooi zegt, ‘krijgsgevangen’ en geven we terug aan de Heer. Eenvoudig? Zeker niet! Gelukkig hebben we een heel leven om dit te trainen.

Maarten Goossensen
Coördinator De Spil

x

Donation

Test