Nieuws

Retraitecentrum De Spil wil nieuwe locatie in Hilversum kopen

4 mei 2024

In november 2023 is De Spil verhuisd naar de Monnikenberg in Hilversum. De komende twee jaar huren zij deze mooie locatie van de Zusters Augustinessen. Om ook in de toekomst hier te kunnen blijven zoekt het retraitecentrum donateurs en investeerders om deze bijzondere plek te kunnen kopen van de zusters.


Penningmeester Walter van der Veen: “Financieel gezien wordt dit voor Stichting De Spil een grote uitdaging: we zijn voor deze aankoop volledig afhankelijk van investeerders en donateurs die ons willen steunen met giften en/of leningen. Het bestuur heeft daarom kort na de verhuizing een werkgroep verwerving samengesteld, bestaande uit de twee bestuursleden Walter van der Veen en Hans Draijer, Marianne Groen (coördinator) en Hendrik-Jan Groeneveld als extern adviseur. Er is een brochure gemaakt en een nieuwe webpagina om potentiële investeerders te informeren. Met verschillende investeerders zijn inmiddels verkennende gesprekken gevoerd. Het is bijzonder om in deze gesprekken te ervaren dat velen de missie van de Spil een warm hart toedragen, en daar ook ruimhartig aan willen bijdragen. ”

Iedereen kan meedoen. Kijk op onze speciale webpagina, download daar de brochure, lees de mogelijkheden en help mee!

x

Donation

Test